Barns helse følger mors kosthold og liv

Mye av livstidsykdommene våre preges av miljøet under svangerskapet. Hvordan mødre spiser og lever får store konsekvenser for barnas helse gjennom livet.

Gener kan være med og forklare kriminelle handlinger, psykiske sykdommer og voldelig adferd. Nå gentestes norske barn for å finne ut hvorfor det går galt med noen og bra med andre. Forskerne leter etter stadig flere svar på psykologiske spørsmål nettopp i genene. Men hvilke gener som blir tatt i bruk hos hver enkelt er avhengig av miljøet vi lever i. Eller miljøet i mors mage.

Dr. David Barker:

  • «Fremtidig helse og personlighet bestemmes allerede i mors liv»
  • «Fødselsvekt vikitigere enn livsstil når det gjelder fremtidig helse»
  • «Lav fødseslvekt kan knyttes til helseplager senere i livet,»
    feks insulinresistens og diabetes
  • «Bekjempelsen av feks diabetes må starte hos mor FØR unfangelsen»

Les mer:

— oOo —