Demente trenger støtte til frihet

Mennesket er  psykisk ustabilt,  følelser tar fort overhånd og overtar styringen over tanker og handlinger.  Dette gjør oss avhengig av  vårt intellekt, og om dette får problemer med for eksempel demens, blir vi helt prisgitt støtteaparatet.

Utfordringer

Dementes tap av funksjoner går gradvis og vil etterhvert trenge et sterkere støtteaparat.  Men et godt støtteaparat må la folk føle mestring, og ikke ta over til for tidlig, det vil si kunne ballansere mellom støtte og overkjøring.

Øyeblikksønsker

De mest vanlige formene for demens berører først korttidshukommelsen. Dette gjør at vedkommende lever i øyeblikket og kan huske lite av hva som har skjedd rett før. Om ønsker ikke kan oppylles med en gang, kan derfor hjelp og støtte oppfattes som frihetsberøring. Viktig at støtten kommer naturlig som en del av hva vedkommende ville ha gjort om vedkommende var frisk.