Viktig vite hva en gjør når en går ut av A4-samfunnet

I de fleste sammenhenger har en funnet behov for grundig opplæring bekreftet gjennom en eksamen før noen får overta ansvaret for folks liv og helse! Hvorfor er det ingen slike krav når en skal bygge nye samfunn? Da er det bare tut og kjør!

En har ikke lov til å leke med andres liv og helse! Å lære vha prøve-feile-metoden koster fort menneskeliv, ingen påstand, men hva jeg har sett skje i mange alternativ-samfunn 😦

Mange hippie-kolonier starter opp og hevder de har løsningen på alt. sukk 😦

Rart i grunnen, for det har jo vært noen tusen mislykka forsøk siden 1968. Men for all del, la ikke historiske erfaringer stå i veien for de som vil prøve uten å lære noe først :-/

Forstå meg rett. Jeg er veldig tilhenger av å prøve nye ting! Gjerne utenfor A4 samfunnet. MEN det er forutsatt at en sette seg inn i grunnleggende prinsipper og ikke dreper folk fordi en feks ikke kan det elementære ved å tørke og oppbevare korn :-/

«Meldrøye eller mjøldrøye (Claviceps purpurea) er en sopp som vokser på flere gressarter, deriblant kornsorter som rug (mest vanlig), hvete og bygg. Meldrøyen har 2–3 cm lange organer (sklerotier) som vokser inn i kornaksen. Sklerotiene inneholder alkaloidet ergotamin som kan frembringe hallusinasjon og koldbrann.» Meldrøye – Wikipedia

Middelalderen kan være fint sted å være inntil noen blir syke, da er det ikke så morro lenger. Og største utfordringen til disse alternativ-samfunnene er at varer og tjenester de produserer ikke bringer inn nok penger til å dekke viktige ting som medisiner.

Ikke så gøy lenger når ungene får koldbrann i tarmene og må akkutt legges inn på sykehus for å fjerne mye av tarmen! Trist at små barn skades for livet, eller dør bare fordi mor og far ikke gidder å gjøre hjemmeleksen før de begynner leke bønder 😦

Jeg har brukt mye av siste 10 år på å reise europa rundt, besøkt og støttet flere slike grupper enn jeg orker telle. Eurotopia, oppslagsverket over slike samfunn forteller om mange hundre, men en kan telle på en hånd de som virkelig har satt seg inn i ting:-(

Det er naturen, ikke mennesket, som bestemmer spillereglene. Noe som kommer som et sjokk på hippiene som melder seg ut av det strenge A4-samfunnet, bare for å oppdage at naturen er ubarmhjertig mye strengere og grusom mot uvitende. Anbefaler filmen Into the Wild. En sann historie om en som hopper ut av A4-samfunnet, men forgiftes og dør fordi han ikke har satt seg inn i plantene han spiser 😦