Fjellhyllegårdene langs Storfjorden

I de stupbratte fjellsidene på begge sider av Storfjorden på Sunnmøre ligger ca. 50 fraflyttede gårder. Foreningen Storfjordens Venner har som mål å holde gårdsbygningene i hevd, som vitne om Norges strevsomme fortid.

Mange av gårdene har stått folketomme i mer enn en mannsalder. Bygningene har forfalt og selv adkomstveiene har blitt skadet av ras og flom. Gjennom 40år har dugnadsprosjektene til Storfjordens Venner gjenskapt gårdene med verktøy og metoder slik de ble bygget og satt opp. I tillegg er adkomstveiene blitt bygd opp med god hjelp fra sherpaer.

SkoleTV 16. mai 1990
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/748314

Nrk dokumentaren Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 08.12.2013 forteller livet til Kari-Anne Nilsen som har flyttet opp til en av gårdene, Ytste Skotet. I starten var hun der om sommeren og underviste barn og unge om gammelt gårdsliv. Senere ble hun bofast på den veiløse og strømløse gården sammen med hest og hund, et par katter, noen sauer og en flokk høner.

http://tv.nrk.no/serie/der-ingen-skulle-tru-at-nokon-kunne-bu/dkmr50000612/08-12-2013

Les mer:
http://www.storfjordens-venner.no/
http://nn.wikipedia.org/wiki/Storfjordens_Venner