Kvalitet til nabolag

Viktig at nabolaget bruker mennesket som målestokk og at det er lokale løsninger for lokale behov utfra lokale ressurser. Dette betyr at flest mulige basisbehov må dekkes innen minutters gange. Hvordan folk er i stand til å ta vare på hverandre og sine omgivelser kan lett vurderes av kvaliteten til fire viktige arenaer .

Økt bærekraft krever gjenbruk i lokal kretsløpsøkonomi. Dette krever lokale nettverk. MEN også lokale verksteder som bistår med opplæring, vedlikehold og reparasjoner. I tillegg trengs lokale lager og butikker. Mangler noe av dette, kollapser kretsløpsøkonomien og en får svak bærekraft.

1. Nettverk
Mennesker og deres samarbeid er selve fundamentet for ethvert nabolag. Sentralt i kontakten er tilliten mellom folk, som igjen avhenger av hyppige og uformelle møter. Et viktig element da er kvaliteten til møteplassene og de sosiale aktivitetene der.

2. Samarbeid
Folk som har god kontakt, utveksler informasjon, hjelp, ting og tang. Som et eksempel vokser barn nesten raskere ut av klær og utstyr enn en rekker anskaffe det. Et viktig element i gode nabolag blir derfor bytteringer. Etter som kontakten økes, ser folk også nytten i å gå sammen i ulike innkjøpssamarbeid samt dele på utstyr som ikke brukes ofte.

3. Verksteder
Liv går i faser, for mennesker men også for alt annet. Alt skapes, har sin glansperiode, til det omdannes til noe annet. Underveis er det behov for vedlikehold, reparasjon og ombygging. Skal en ta vare på økonomi og miljø, er det viktig at alt en anskaffer varer lengst mulig. Det er viktig å få hjelp til å anskaffe rett kvalitet, opplæring i rett bruk samt hvordan foreta viktig vedlikehold og reparasjoner.

4. Lager
Samarbeid og verksteder trenger igjenbruksystem med lager for overskudd og reservedeler. Men naturlover stiller strenge krav så lagringen ikke forringer kvaliteten og brukbarhet, så det er viktig med rett lagring.