Nabostøtten

Utfordringene ved eldrebølgen er den enorme samfunnsøkonomiske betydningen av at folk fortsetter bo hjemme lengst mulig. Egentlig en god sak, siden dette er noe de fleste ønsker. Men, om dette skal være mulig, viser erfaringer at de eldre, av mange grunner, da ha et velfungerende støtteapparat rundt seg. En støtte som går langt utover hva en kan få av dagens hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie.

Hvorfor

Samfunn endrer seg, så også det norske, men nye metoder er ikke alltid så lette å lære når en er fortrolig med de gamle. I tillegg kommer redusert helse og nedsatte funksjoner som skaper økende hjelpebehov når en blir eldre.

Hvor

Lokale løsninger, for lokale behov utfra lokale ressurser.

Hjelp flyter lettest mellom folk som bor og lever nær hverandre. Det er ikke alltid lett å innse at en trenger hjelp, eller hvilken hjelp en trenger. Uansett er det viktig at hjelpen kommer når en trenger det, og gis av folk en har tillit til – det er lett å bli lurt av useriøse aktører en ikke kjenner.

Hvordan

Ingen kan alt, men alle kan litt. Sammen klarer folk enormt mye mer enn hver for seg 🙂

Oppbyggingen av slike støtteapparat kan gjøres på mange måter, men en kan lære masse av å se på ulike hjelp-til-selvhjelp grupper og ulike former for frivillig arbeid. Særlig viktig er det å studere gode løsninger fra andre land.

Mye hjelp og støtte kan lett og billig skaffes med bytte av tjenester. Til eksempel kan eldre gi leksehjelp, sitte barnevakt, lage bursdag-kake eller reparere klær for familier som hjelper til med handling, transport, mobil, data, Internett mm.

Om helse og ferdigheter svikter, er det kjekt om noen kan hjelpe med å bære, kjøre bil samt bistå med stell og vedlikehold av kropp, hus og hjem mm.

Når venner, familie, virksomheter og myndigheter krever at all kontakt skal skje elektronisk, er det viktig at noen kan gi trygg hjelp med mobil, data og Internet.

Økt trivsel har mye å si for helsen. Om en bor alene, kan det være viktig å lage og spise enkelte måltider sammen med andre.

— o0o–