Problemet er manglende fantasi, IKKE mangel på arbeidsplasser!

Nye oppdagelser sammen med ny teknikk vil alltid skape mange nye muligheter for nye arbeidsplasser. Enkelt forklart = når kaka blir større, blir det også større muligheter for å lage mer kake, SAMTIDIG som fler får kake 🙂

Et eksempel er Savorys oppdagelse av det avgjørende samspillet mellom beitedyrs oppførsel, vegitasjonens trivsel og økningen av jordsmonn (=CO2 binding). Han har vist hvordan smart kontroll av beitedyrs bevegelser i løpet av få år gjenskaper jordsmonnet og øke vegetasjonen. Kort sagt hvordan en løser verdens CO2 problemer OG stanser ørkenspredninger, SAMTIDIG som en skaper enormt mange selvfinansierte arbeidsplasser, løser verdens fattigdom OG skaffer mat til alle. Alt dokumentert gjennom maaange års forsøk i konkrete prosjekter verden over:
http://blog.ted.com/2013/02/27/fighting-the-growing-deserts-with-livestock-allan-savory-at-ted2013/

Les også Savorys nye blogg >

— oOo —