Mine blogger

Andre blogger jeg medvirker til:

Hjelp i Bergen (hibergen.net)hjelpibergen-logo
Et idealistisk, livssynsnøytralt og politisk uavhengig nettsted / portal som lister ulike gratis eller rimelige aktiviteter i Bergen sentrum. Eksempler kan være gratis eller rimelig utdeling av klær og mat, men også sosiale aktiviteter, kurs, verksteder og konserter mm.

Trinnvis prosjektutviklingbtips.info )batlab
En enkel veiledning og opplæring i hvordan realisere et idealistisk prosjekt eller organisasjon. All opplæring og veiledning er ment som et supplement til kurs og veiledning som allerede finnes i dag. Til hjelp i arbeidet er det laget veiledninger og enkle tester. Prosjektet utvikles i samarbeid med Batteriet Vest i Bergen.

— oOo —