Smart løsning

Levestandard er knyttet til tilgang til ressurser. Men denne tilgangen er  IKKE knyttet til bruk-og-kast. Den rike verden ( = du, jeg og oss alle her i den rike verden) kan gjøre begge delene! Både redde verden OG øke levestandarden for ALLE.

Smart kretsløps-økonomi med reparasjon, deling og ombruk mm kan lett kutte forbruket i den rike verden med 50%, SAMTIDIG som levestandarden ØKER ( = mer tid for lokalsamfunnet og hverandre). Om vi virkelig går inn for dette, kan vi kutte forbruket med 90%, SAMTIDIG som vi øker levestandarden OG vise vei for resten av verden!

— oOo —

Samtaler for bedre lokalsamfunn

Norge står overfor store utfordringer helsemessig, demografisk, økonomisk og teknologisk. Dessverre mangler vi gode norske eksempler på hvordan håndtere disse utfordringene til beste for alt og alle. Jeg ønsker derfor å peke på hvordan lokalsamfunn nå har en gylden anledning! Ikke bare til å skaffe mye bedre forhold for egne innbyggere, men faktisk en mulighet til å vise vei for bedre lokalsamfunn i Norge. Les videre

Kvalitet til nabolag

Viktig at nabolaget bruker mennesket som målestokk og at det er lokale løsninger for lokale behov utfra lokale ressurser. Dette betyr at flest mulige basisbehov må dekkes innen minutters gange. Hvordan folk er i stand til å ta vare på hverandre og sine omgivelser kan lett vurderes av kvaliteten til fire viktige arenaer . Les videre

Nabostøtten

Utfordringene ved eldrebølgen er den enorme samfunnsøkonomiske betydningen av at folk fortsetter bo hjemme lengst mulig. Egentlig en god sak, siden dette er noe de fleste ønsker. Men, om dette skal være mulig, viser erfaringer at de eldre, av mange grunner, da ha et velfungerende støtteapparat rundt seg. En støtte som går langt utover hva en kan få av dagens hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie. Les videre