Viktig vite hva en gjør når en går ut av A4-samfunnet

I de fleste sammenhenger har en funnet behov for grundig opplæring bekreftet gjennom en eksamen før noen får overta ansvaret for folks liv og helse! Hvorfor er det ingen slike krav når en skal bygge nye samfunn? Da er det bare tut og kjør!

En har ikke lov til å leke med andres liv og helse! Å lære vha prøve-feile-metoden koster fort menneskeliv, ingen påstand, men hva jeg har sett skje i mange alternativ-samfunn 😦 Les videre

Bærekraftspumper

Synergien til folk som jobber sammen er enorm, for sammen klarer en mye mer enn hver for seg. Ingen kan alt, men alle kan litt.  Her følger en liten liste over eksempler på alternativsamfunn som har vist hvordan fellesskap kan pumpe opp alles helse, livskvalitet, synergi, engasjement og resultater – kort sagt vise vei til en bedre framtid. Les videre

Ingen kan alt, men alle kan litt!

Sammen kan vi mye mer enn hver for oss! Men fellesskap må skapes, de kommer ikke av seg selv.

På spørsmål om hva som gjør livet verdt å leve, vil de fleste svare, at det ikke er materielle ting, men kjærlighet og vennskap samt at kilden til disse er ubegrenset… Les videre