Smart løsning

Levestandard er knyttet til tilgang til ressurser. Men denne tilgangen er  IKKE knyttet til bruk-og-kast. Den rike verden ( = du, jeg og oss alle her i den rike verden) kan gjøre begge delene! Både redde verden OG øke levestandarden for ALLE.

Smart kretsløps-økonomi med reparasjon, deling og ombruk mm kan lett kutte forbruket i den rike verden med 50%, SAMTIDIG som levestandarden ØKER ( = mer tid for lokalsamfunnet og hverandre). Om vi virkelig går inn for dette, kan vi kutte forbruket med 90%, SAMTIDIG som vi øker levestandarden OG vise vei for resten av verden!

— oOo —

Samtaler for bedre lokalsamfunn

Norge står overfor store utfordringer helsemessig, demografisk, økonomisk og teknologisk. Dessverre mangler vi gode norske eksempler på hvordan håndtere disse utfordringene til beste for alt og alle. Jeg ønsker derfor å peke på hvordan lokalsamfunn nå har en gylden anledning! Ikke bare til å skaffe mye bedre forhold for egne innbyggere, men faktisk en mulighet til å vise vei for bedre lokalsamfunn i Norge. Les videre

Nabostøtten

Utfordringene ved eldrebølgen er den enorme samfunnsøkonomiske betydningen av at folk fortsetter bo hjemme lengst mulig. Egentlig en god sak, siden dette er noe de fleste ønsker. Men, om dette skal være mulig, viser erfaringer at de eldre, av mange grunner, da ha et velfungerende støtteapparat rundt seg. En støtte som går langt utover hva en kan få av dagens hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie. Les videre

Viktig vite hva en gjør når en går ut av A4-samfunnet

I de fleste sammenhenger har en funnet behov for grundig opplæring bekreftet gjennom en eksamen før noen får overta ansvaret for folks liv og helse! Hvorfor er det ingen slike krav når en skal bygge nye samfunn? Da er det bare tut og kjør!

En har ikke lov til å leke med andres liv og helse! Å lære vha prøve-feile-metoden koster fort menneskeliv, ingen påstand, men hva jeg har sett skje i mange alternativ-samfunn 😦 Les videre

Helsefarlig samfunn

Det er en grunn til at folk blir alvorlig syke i A4-samfunnet.

Gjennom en mannsalder har ulike grupper sammenlignet naturfolkenes livsstil og sykdommer med oss som lever i det vestlige A4-samfunnet. Og konklusjonene er entydige og klare: A4-samfunnet gir oss kun friheten til å bli syke :-0 Les videre