Smart løsning

Levestandard er knyttet til tilgang til ressurser. Men denne tilgangen er  IKKE knyttet til bruk-og-kast. Den rike verden ( = du, jeg og oss alle her i den rike verden) kan gjøre begge delene! Både redde verden OG øke levestandarden for ALLE.

Smart kretsløps-økonomi med reparasjon, deling og ombruk mm kan lett kutte forbruket i den rike verden med 50%, SAMTIDIG som levestandarden ØKER ( = mer tid for lokalsamfunnet og hverandre). Om vi virkelig går inn for dette, kan vi kutte forbruket med 90%, SAMTIDIG som vi øker levestandarden OG vise vei for resten av verden!

— oOo —

Samtaler for bedre lokalsamfunn

Norge står overfor store utfordringer helsemessig, demografisk, økonomisk og teknologisk. Dessverre mangler vi gode norske eksempler på hvordan håndtere disse utfordringene til beste for alt og alle. Jeg ønsker derfor å peke på hvordan lokalsamfunn nå har en gylden anledning! Ikke bare til å skaffe mye bedre forhold for egne innbyggere, men faktisk en mulighet til å vise vei for bedre lokalsamfunn i Norge. Les videre

Viktig vite hva en gjør når en går ut av A4-samfunnet

I de fleste sammenhenger har en funnet behov for grundig opplæring bekreftet gjennom en eksamen før noen får overta ansvaret for folks liv og helse! Hvorfor er det ingen slike krav når en skal bygge nye samfunn? Da er det bare tut og kjør!

En har ikke lov til å leke med andres liv og helse! Å lære vha prøve-feile-metoden koster fort menneskeliv, ingen påstand, men hva jeg har sett skje i mange alternativ-samfunn 😦 Les videre

Bærekraftspumper

Synergien til folk som jobber sammen er enorm, for sammen klarer en mye mer enn hver for seg. Ingen kan alt, men alle kan litt.  Her følger en liten liste over eksempler på alternativsamfunn som har vist hvordan fellesskap kan pumpe opp alles helse, livskvalitet, synergi, engasjement og resultater – kort sagt vise vei til en bedre framtid. Les videre