Helsefarlig samfunn

Det er en grunn til at folk blir alvorlig syke i A4-samfunnet.

Gjennom en mannsalder har ulike grupper sammenlignet naturfolkenes livsstil og sykdommer med oss som lever i det vestlige A4-samfunnet. Og konklusjonene er entydige og klare: A4-samfunnet gir oss kun friheten til å bli syke :-0 Les videre

Ingen kan alt, men alle kan litt!

Sammen kan vi mye mer enn hver for oss! Men fellesskap må skapes, de kommer ikke av seg selv.

På spørsmål om hva som gjør livet verdt å leve, vil de fleste svare, at det ikke er materielle ting, men kjærlighet og vennskap samt at kilden til disse er ubegrenset… Les videre

Gøy i bevegelse

Hjelp-til-selvhjelp for å styrke egen bevegelighet, velvære, trivsel og helse.

Ressursbasert Økonomi fokuser på å bruke og utvikle ressurser som allerede finnes. På samme måte er det bedre å utvikle en positive holdning til egen kropp og glede seg over funksjonalitet en har, enn å irritere seg over eventuelle mangler – for mangler har vi alle nok av. For eksempel vil fuglene mene vi mangler vinger, og fiskene sier vi trenger gjeller og svømmefinner… 😉 Les videre

Fem Økonomier

Alle er vi unike og ble født med en enorm egenkapital i form av nysgjerrighet, kreativitet og tid. Noe av dette har vi brukt til å tilegne oss ferdigheter og kunnskap som er av verdi for oss og andre. I tillegg er vi født med kropp og hode som trenger bruk for å beholde sin styrke og helse. Men før vi investerer noe av våre ressurser bør vi alltid tenke oss litt om… Les videre