Kvalitet til nabolag

Viktig at nabolaget bruker mennesket som målestokk og at det er lokale løsninger for lokale behov utfra lokale ressurser. Dette betyr at flest mulige basisbehov må dekkes innen minutters gange. Hvordan folk er i stand til å ta vare på hverandre og sine omgivelser kan lett vurderes av kvaliteten til fire viktige arenaer . Les videre

Nabostøtten

Utfordringene ved eldrebølgen er den enorme samfunnsøkonomiske betydningen av at folk fortsetter bo hjemme lengst mulig. Egentlig en god sak, siden dette er noe de fleste ønsker. Men, om dette skal være mulig, viser erfaringer at de eldre, av mange grunner, da ha et velfungerende støtteapparat rundt seg. En støtte som går langt utover hva en kan få av dagens hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie. Les videre

Bærekraftspumper

Synergien til folk som jobber sammen er enorm, for sammen klarer en mye mer enn hver for seg. Ingen kan alt, men alle kan litt.  Her følger en liten liste over eksempler på alternativsamfunn som har vist hvordan fellesskap kan pumpe opp alles helse, livskvalitet, synergi, engasjement og resultater – kort sagt vise vei til en bedre framtid. Les videre

Helsefarlig samfunn

Det er en grunn til at folk blir alvorlig syke i A4-samfunnet.

Gjennom en mannsalder har ulike grupper sammenlignet naturfolkenes livsstil og sykdommer med oss som lever i det vestlige A4-samfunnet. Og konklusjonene er entydige og klare: A4-samfunnet gir oss kun friheten til å bli syke :-0 Les videre

Ingen kan alt, men alle kan litt!

Sammen kan vi mye mer enn hver for oss! Men fellesskap må skapes, de kommer ikke av seg selv.

På spørsmål om hva som gjør livet verdt å leve, vil de fleste svare, at det ikke er materielle ting, men kjærlighet og vennskap samt at kilden til disse er ubegrenset… Les videre

Fem Økonomier

Alle er vi unike og ble født med en enorm egenkapital i form av nysgjerrighet, kreativitet og tid. Noe av dette har vi brukt til å tilegne oss ferdigheter og kunnskap som er av verdi for oss og andre. I tillegg er vi født med kropp og hode som trenger bruk for å beholde sin styrke og helse. Men før vi investerer noe av våre ressurser bør vi alltid tenke oss litt om… Les videre