Kvalitet til nabolag

Viktig at nabolaget bruker mennesket som målestokk og at det er lokale løsninger for lokale behov utfra lokale ressurser. Dette betyr at flest mulige basisbehov må dekkes innen minutters gange. Hvordan folk er i stand til å ta vare på hverandre og sine omgivelser kan lett vurderes av kvaliteten til fire viktige arenaer . Les videre

Nabostøtten

Utfordringene ved eldrebølgen er den enorme samfunnsøkonomiske betydningen av at folk fortsetter bo hjemme lengst mulig. Egentlig en god sak, siden dette er noe de fleste ønsker. Men, om dette skal være mulig, viser erfaringer at de eldre, av mange grunner, da ha et velfungerende støtteapparat rundt seg. En støtte som går langt utover hva en kan få av dagens hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie. Les videre

Viktig vite hva en gjør når en går ut av A4-samfunnet

I de fleste sammenhenger har en funnet behov for grundig opplæring bekreftet gjennom en eksamen før noen får overta ansvaret for folks liv og helse! Hvorfor er det ingen slike krav når en skal bygge nye samfunn? Da er det bare tut og kjør!

En har ikke lov til å leke med andres liv og helse! Å lære vha prøve-feile-metoden koster fort menneskeliv, ingen påstand, men hva jeg har sett skje i mange alternativ-samfunn 😦 Les videre

Bærekraftspumper

Synergien til folk som jobber sammen er enorm, for sammen klarer en mye mer enn hver for seg. Ingen kan alt, men alle kan litt.  Her følger en liten liste over eksempler på alternativsamfunn som har vist hvordan fellesskap kan pumpe opp alles helse, livskvalitet, synergi, engasjement og resultater – kort sagt vise vei til en bedre framtid. Les videre